Vår vision

Vår vision är att göra det enkelt att parkera för alla och överallt.

Vi vill att parkering i slutändan ska vara något som löses av sig självt. Det enda du ska behöva göra är att köra din bil. Du ska få hjälp att hitta en lämplig ledig plats att parkera på och betalning sker helt automatiskt räknat från det att din bil stannar på parkeringsplatsen och till det att den kör därifrån igen.

I vår framtida värld finns inte längre några P-automater eftersom ingen vill använda dem. Och kontrollavgifter är ett minne blott eftersom det är så enkelt att göra rätt för sig.