Betalning

Betalning för dina parkeringsavgifter sker i efterskott med kort, pappersfaktura eller e-postfaktura. Debitering eller fakturering sker normalt strax efter månadsskiftet. Fakturor har 14 dagars betaltid. För pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift á 25 kr per faktureringstillfälle.

Kortbetalning
Alla kortuppgifter hanteras enbart av vår betalningsleverantör Dibs Payment Services, Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet. Se gärna www.dibs.se.

Den 1:a i månaden får du en sammanställning via e-post över de parkeringsavgifter som kommer att debiteras. Den 2:a i månaden utförs debiteringen.