Windows Phone

Om och när Windows Phone ska lanseras är ännu inte fastställt.