Parksters villkor

Utgåva: 2016-01

 

Det är viktigt att du läser hela avtalet och förstår innehållet. Det finns emellertid några viktiga villkor vi vill betona:

 

Kostnader

Vår målsättning är att du ska kunna parkera via din mobil utan någon extra kostnad. När du använder vår App privat så betalar du enbart ordinarie P-avgift. Använder du vår SMS tjänst tillkommer ofta en transaktionsavgift vid varje parkeringstillfälle. Pris framgår av skyltning på plats. Det kostar inget att skaffa och inneha ett konto och det finns ingen bindningstid. Betalning av P-avgifter görs månadsvis i efterskott. Betalning via Visa/Mastercard och E-postfaktura är utan avgift. För pappersfaktura tillkommer 25kr.

 

Parkeringslängd enligt behov

Du väljer inte parkeringslängd i förväg. Din parkering avslutar du själv när ditt parkeringsbehov är över. Varje parkeringstillfälle får en automatisk bortre stopptid. Detta är en skyddsfunktion ifall du glömmer att avsluta din parkering. I så fall avslutas din parkering istället automatiskt vid stopptiden. Före stopptiden uppnås får du en påminnelse så att du vid behov kan förlänga din parkering.

 

Ditt ansvar

När du använder Parksters tjänster för att betala parkeringsavgifter är det ditt ansvar att du påbörjar din parkering på rätt parkeringsanläggning. Har du valt en annan parkeringsanläggning än där ditt fordon står riskerar du att få parkeringsböter. På samma sätt är det ditt ansvar att du väljer att påbörja en parkering för rätt fordon.

 

Välkommen till Parkster!

Tack för att du använder våra tjänster för att betala dina parkeringsavgifter. Tjänsterna tillhandahålls av Parkster AB, organisationsnummer 556862-5841. Våra tjänster tillhandahålls på de villkor som följer av dessa användarvillkor, vilka du genom användande av tjänsterna godkänner och accepterar att bli bunden av.

 

Definitioner

Med ”App” avses den smartphone-applikation och den mobila hemsida som Parkster levererar till sina kunder. Med ”SMS tjänst” avses Parksters tjänst som styrs via SMS. Med ”våra tjänster” avses de samlade tjänster som Parkster levererar, inkluderande, men ej begränsat till, applikationen, den mobila hemsidan och SMS tjänsten.

 

1 Betala för parkeringsavgifter

 

1.1 Tillämpning: Kund har rätt att använda våra tjänster för att betala parkeringsavgifter för parkeringsplatser hos parkeringsupplåtare som Parkster har kontrakt med, enligt villkoren i detta avtal.

 

1.2 Kostnad: Vår målsättning är att du ska kunna parkera via din mobil utan någon extra kostnad utöver parkeringstaxan enligt parkeringsupplåtarens gällande bestämmelser. På grund av kostnaderna för SMS trafik tillkommer normalt en extra avgift då SMS systemet används.

 

1.2.1 Konto
Det kostar inget att skaffa och inneha ett konto och det finns ingen bindningstid.

 

1.2.2 Transaktioner
App: Privat – Ingen kostnad tillkommer.
App: Företag – För transaktioner markerade som gjorda i tjänsten tillkommer en kostnad om 6 kr ink. moms.
SMS-tjänst: En transaktionsavgift tillkommer vanligtvis vid varje parkeringstillfälle. Pris framgår av skyltning på plats.

 

1.2.3 Betalmetoder
Betalning via E-postfaktura och kortbetalning är avgiftsfritt. För pappersfaktura tillkommer en avgift om 25kr.

 

1.2.4 Utebliven betalning

 

Vid utebliven eller försenad betalning kan extra avgifter tillkomma. Se avsitt 4.

 

1.3 Dekal: Vår strävan är att du som kund inte ska behöva ha något på ditt fordon som visar att du använder vår tjänst. Parkeringsvakterna ser i sina handterminaler om ditt fordon är parkerat på en parkeringsplats genom att söka på ditt registreringsnummer. Vissa parkeringsupplåtare har trots vår strävan krav på att dekal ska visas för att de ska göra denna sökning på ditt registreringsnummer. Om det finns ett krav på att använda dekal, kommer det att framgå av skyltningen på platsen. Använder du Appen kommer den att fråga dig om du har en dekal i framrutan om det finns ett krav på detta vid den parkeringsplats som du försöker parkera in på. Svarar du ”Nej” på denna fråga kan du inte heller parkera in ditt fordon. Dekal att skriva ut kan hämtas via vår hemsida. Dekalen placeras väl synlig i framrutan. Temporärt kan även en handskriven lapp med texten ”Parkster” användas.

 

1.4 Parkeringslängd: Du måste inte i förväg bestämma hur länge en parkering ska vara utan avslutar den själv när du är färdigparkerad.

 

1.5 Automatisk stopptid: Varje parkeringstillfälle får en automatisk bortre stopptid. Detta är en skyddsfunktion för det fall att du glömmer, eller inte kan, avsluta din parkering. I detta fall träder automatik in och avslutar din parkering vid den angivna stopptiden. Du får en påminnelse innan stopptiden uppnås. Du kan när som helst under pågående parkering ändra stopptiden eller parkera ut om du inte längre vill vara parkerad på p-platsen. App: Du väljer själv stopptid innan du påbörjar din parkering. SMS tjänst: Du kan själv ange en stopptid. Har du inte gjort detta sätts den automatiskt. Aktuell stopptid framgår av det bekräftelse-SMS som du får.

 

1.6 Långtidsparkering: Vad som står i punkt 1.4 och 1.5 gäller endast vid korttidsparkering, vilket är det vanliga sättet att parkera. Vid långtidsparkering väljer du parkeringslängd i förväg. Påbörjad långtidsparkering kan inte avbrytas. Det går att ha långtidsbiljetter för olika parkeringsplatser utfärdade på samma bil samtidigt. För långtidsbiljetter köpta via SMS finns en kort initial ångerperiod, normalt ca 15 minuter, då det går att ångra köpet.

 

1.7.1 Abonnemang per SMS: Det är möjligt att teckna sig för månadsabonnemang via SMS. I så fall görs automatiskt ett nytt köp av månadsbiljett varje gång den gällande biljetten går ut. Detta sker så länge som abonnemanget inte avbryts. Notis skickas per SMS dagen före automatisk förnyelse kommer att ske.

 

1.7.2 Abonnemang från hemsidan: Det finns abonnemang som går att teckna från vår hemsida. Vad som gäller avseende betalningsvillkor såsom för- eller efterskottsbetalning samt uppsägningstid kan variera. Var god notera de villkor som anges i informationsflödet före beställning av abonnemanget bekräftas.

 

1.8 Parkeringsanläggning: Du väljer själv parkeringsanläggning du ska påbörja parkering vid. Det är ditt ansvar att välja korrekt anläggning.

 

App: Val av anläggning gör du utifrån de uppgifter Appen presenterar, vilket bland annat kan innefatta; namn, adress, kartmarkör och/eller zonkod. Appen har en funktion som via positioneringssökning kan bedöma vilken parkeringsplats du befinner dig vid eller vilka som finns i närhet. Tänkt på att detta enbart är en uppskattning vars tillförlitlighet bland annat beror på hur väl din telefon lyckas bestämma sin position och var telefonen befinner sig då sökningen utförs. Du måste fortfarande själv verifiera att parkeringstillfället du påbörjar görs för rätt parkeringsplats.

 

SMS: När du använder SMS-tjänsten väljer du parkeringsanläggning genom att ange zonkod. Aktuell zonkod finner du på skyltar i anslutning till parkeringsplatsen.

 

1.9 Fordon: Du väljer själv vilket fordon du ska påbörja parkering för. Det är ditt ansvar att du väljer rätt fordon. Fordonet väljs utifrån registreringsnummer.

 

1.10 Parkeringsböter: Om den automatiska stopptiden har passerats, du valt en annan parkeringsanläggning än den ditt fordon står på eller om du valt fel registreringsnummer, riskerar du parkeringsböter eller kontrollavgift. Dessa utfärdas av och betalas direkt till parkeringsupplåtaren och är ett förehavande mellan dig och parkeringsupplåtaren.

 

1.11 Förändrad avgift: Om avgiften på en parkeringsplats förändras, förbehåller sig Parkster rätten att ändra priset på redan köpta p-biljetter som ännu inte börjat gälla – alternativt att återkalla dessa biljetter, vilket medför att du som kund i så fall ges möjlighet att köpa ny biljett för gällande parkeringsplats.

 

1.12 Kreditupplysning: Parkster förbehåller sig rätten att utföra kreditupplysningar på våra kunder. Vi förbehåller oss även rätten att låta vår underleverantör, PugglePay, utföra kreditupplysningar för vår räkning.

 

1.13 Nekad kredit: Kan vi eller av oss anlitad underleverantör inte medge dig kredit kan du inte använda vår tjänst.

 

2 Betalningsmedel

 

2.1 Till ditt konto hos Parkster ansluter du ett betalningsmedel – för närvarande kredit- eller kontokort från VISA eller MasterCard, e-postfaktura och pappersfaktura.

 

2.2 För kort gäller att registrering sker så att dina parkeringsavgifter automatiskt kan dras från det angivna kortet framöver.

 

2.3 Inga kortuppgifter hanteras av Parkster. Kortuppgifter hanteras av vår leverantör DIBS Payment Services, Nordens ledande oberoende leverantör av betalningslösningar för handel på Internet.

 

2.4 Betalningsmedel kan tas bort och läggas till via vår hemsida. Avslutar du ditt konto raderas också dina eventuella kortuppgifter per automatik. För det fall det vid avslutande av konto finns upparbetade parkeringsavgifter som ännu inte dragits från ditt kort, kommer dock kortuppgifterna att behållas till dess parkeringsavgifterna dragits från ditt kort och betalning har erhållits (varefter kortuppgifterna raderas).

 

3 Betalning

 

3.1 Debitering eller fakturering sker normalt månadsvis i efterskott

 

3.1.1 För konto- eller kreditkort gäller:

 

Den 14:e i månaden får du en sammanställning via e-post över de parkeringsavgifter som kommer att debiteras. Den 15:e i månaden utförs debiteringen.

 

3.1.2 För pappersfaktura gäller:

 

Den 14:e i månaden skickas en faktura ut till dig med betalningsvillkor 14 dagar. För pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift á 25 kr per faktureringstillfälle. Pappersfakturan skickas till din folkbokföringsadress.

 

3.1.3 För e-postfaktura gäller:

 

Den 14:e i månaden skickas en faktura ut till dig med betalningsvillkor 12 dagar. Du får samtidigt ett SMS med info om din faktura.

 

3.1.4 Betalningsvillkor fakturor för företagskonton:

 

För företagskonton är betalningsvillkoret på både pappersfaktura och e-postfaktura 30 dagar.

 

3.1.5 Debitering och fakturering utförs för de parkeringstillfällen som avslutats samt de långtidsparkeringar som påbörjats under föregående period.

 

3.2 Debitering och fakturering utförs i första hand mot det betalmedel som du anslutit till tjänsten.

 

3.3 Är den totala summan att debitera/fakturera lägre än 25 kr så skjuter vi upp debiteringen/faktureringen till nästkommande månad. Debitering/fakturering sker dock minst en gång per kvartal.

 

3.4 För de som valt kort som betalmedel: Det är varje kunds eget ansvar att alltid ha ett giltigt kort anslutet till tjänsten och att det finns tillbörlig mängd pengar på detta då debitering utförs.

 

3.5 Tjänsterna leveras så snart som du aktiverar en viss parkering och du som kund ska därför vara medveten om att det således inte finns någon ångerrätt samt att skyldighet att erlägga betalning uppkommer direkt genom användning av tjänsterna.

 

3.6 Har du som kund invändning mot debitering eller betalning av parkeringsavgift som genomförts via våra tjänster ska Parkster kontaktas inom skälig tid.

 

3.7 Har du som kund invändning mot parkeringstaxan eller parkeringsvillkoren ska parkeringsupplåtaren för gällande parkeringsplats kontaktas.

 

3.8 Vi förbehåller oss rätten att tillämpa individuella kreditgränser. Det innebär att om summan av dina obetalda parkeringsavgifter överstiger en viss nivå, har vi rätten att initiera en förtida debitering eller fakturering. Detta sker i så fall oberoende av de normala månadsbetalningarna. Du får som vanligt en sammanställning via e-post dagen före debiteringen, om du använder konto- eller kreditkort som betalmedel. I annat fall skickas en faktura till dig.

 

3.9 Det finns en övre individuell kreditnivå som inte får överskridas. I det fall en ny parkering ska påbörjas där avgiften fram till stopptiden skulle innebära att din maximala kreditnivå överskrids, nekas ditt parkeringsförsök. Parkster har rätt att ensidigt sätta, och att när som helst ändra, en individuell kreditnivå.

 

3.10 Vi förbehåller oss rätten att överlåta fakturor till vår samarbetspartner PugglePay, i vilket fall deras villkor gäller utöver våra egna. För fullständiga villkor för PugglePays tjänster se: www.pugglepay.com/sv

 

4 Utebliven betalning

 

4.1 I det fall du använder konto- eller kreditkortsdebitering och kortbetalningen misslyckas, får du meddelande om detta per e-post och vi utför nya försök under en veckas tid.

 

4.2 Har kortbetalningen inte lyckats efter en veckas tid skickas istället en faktura. Då utgår även faktureringsavgift om 25 kr. I första hand skickas en pappersfaktura hem till folkbokföringsadressen och detta blir då även den tillsvidare gällande betalmetoden för ditt konto. Går inte detta skickas E-postfaktura.

 

4.3 I det fall en faktura inte betalas i tid skickas en påminnelse hem till dig per brev. Samtidigt utgår påminnelseavgift om 60 kr och Parkster äger rätt att påföra dröjsmålsränta motsvarande referensräntan plus 8 procentenheter. Detta gäller oavsett om du har faktura som valt betalmedel, eller om du fått en faktura på grund av misslyckad kortdebitering.

 

4.4 Om betalning detta till trots ej erhålls äger Parkster rätt att ta ut kostnader för indrivning enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

 

4.5 Parkster förbehåller sig rätten att anlita tredje part för att sköta och hantera de betalningar och indrivningar som genereras från kunder, dock utan att merkostnaderna överskrider det som fastslås i punkt 4.2, 4.3 och 4.4.

 

5 Kvitto

 

5.1 Via ”Mina sidor” på vår hemsida kan du komma åt parkeringskvitto för samtliga parkeringar som du genomfört via våra tjänster.

 

6 Parkeringsplatser som omfattas av avtalet

 

6.1 Parksters tjänster kan bara användas vid de parkeringsanläggningar som vid var tid omfattas av avtal mellan Parkster och parkeringsupplåtaren, alternativt mellan Parkster och tredje part – som i sin tur har avtal med parkeringsupplåtaren. Vilka parkeringsanläggningar som detta innefattar framgår av skyltning vid berörda parkeringsanläggningar, i applikationen och/eller på www.parkster.se.

 

7 Parkeringsvillkor

 

7.1 Kunden är ensamt ansvarig gentemot parkeringsupplåtaren för erläggande av parkeringsavgifter och för iakttagande av de parkeringsvillkor som parkeringsupplåtaren har för det område där parkering sker.

 

7.2 Om Parksters tjänster, enligt villkoren i detta avtal, har använts för betalning av parkering övergår ansvaret att erlägga parkeringsavgifterna till parkeringsupplåtaren från kunden till Parkster. Samtidigt uppstår ett ansvar för kunden att erlägga parkeringsavgifterna till Parkster.

 

7.3 Det är parkeringsupplåtaren som levererar den köpta tjänsten: Tillåtelse att parkera ett fordon på en parkeringsanläggning under en viss tid. Synpunkt på eller reklamation av denna tjänst ska ställas direkt mot parkeringsupplåtaren.

 

7.4 Tvist rörande parkeringsanmärkning eller kontrollavgift regleras mellan kund och polismyndighet resp. parkeringsupplåtare. Parkster kan vid behov ta fram utdrag av registrerade uppgifter till båda dessa parter.

 

7.5 Har du fått en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift medan du använder Parksters tjänster vill vi gärna att du hör av dig till oss. Detta så att vi kan undersöka om vi kan bistå dig på något sätt. Vi kommer också undersöka om Parksters tjänst kan anpassas eller ny funktion kan läggas till för att våra kunder ska undvika liknande händelser i framtiden.

 

7.6 Beräkning av parkeringsavgift vid anläggningar med maxavgift görs per parkeringstillfälle. Om t.ex. en maxtaxa per dygn inträder efter 6 timmar blir det således dyrare att parkera i form av två tillfällen om totalt 8h kl 8-12 och 13-17 än ett enda om 9h kl 8-17.

 

8 Vardagar, helgdagar m.m.

 

8.1 I applikationerna presenteras gällande parkeringstaxor för olika tidpunkter. Detta innefattar bland annat begreppen Mån-Fre, Lör och Sön. ”Mån-Fre” ska tolkas som vardagar, ”Lör” som dag före helgdag och ”Sön” som helgdag.

 

9 Tillgänglighet

 

9.1 Vi arbetar för att våra tjänster ska ha en mycket hög tillgänglighet och fungera tillfredsställande för samtliga parter. Vi kan dock inte garantera att de alltid är tillgänglig, t.ex. vid planerat eller annat underhållsarbete. Är våra tjänster inte tillgängliga hänvisar vi till andra betalningsmetoder såsom kort eller mynt vid parkeringsautomat. Har du en pågående parkering du inte kan avsluta gäller istället den automatiska stopptid du valde när du påbörjade parkeringen.

 

10 Datauppkoppling

 

10.1 För att du ska kunna använda vår applikation måste du ha en fungerande datauppkoppling i din mobiltelefon eller datorenhet (både för att påbörja, avsluta eller förlänga en viss parkering). Eventuella kostnader för datatrafik står du själv för.

 

10.2 För att du ska kunna använda vår SMS-tjänst måste du ha täckning av mobilnätet (både för att påbörja, avsluta eller förlänga en viss parkering). Eventuella kostnader för SMS-trafik från din mobiltelefon står du själv för.

 

11 Konto

 

11.1 Ditt konto med tillhörande lösenord är en värdehandling du måste hålla hemlig. Därför är det viktigt att du anger ett säkert lösenord och inte delar med dig av dina kontouppgifter till andra. Du ansvarar själv för alla aktiviteter som utförs via ditt konto. Detta inkluderar även aktiviteter som utförs av någon annan, exempelvis om du lånar ut din telefon eller den kommer bort. Befarar du att någon annan har tillgång till ditt konto ska du genast byta lösenord och kontakta kundtjänst.

 

11.2 App användare: Vår primära kontaktväg till dig är din e-post adress. Därför är det viktigt att du hela tiden har en aktuell e-post adress som du löpande bevakar registrerad till ditt konto. Om inte Parkster informerats om byte av e-post adress kommer Parkster utgå från att den tidigare anmälda adressen gäller.

 

11.3 Du ansvarar även för att hålla övriga personliga uppgifter kopplade till ditt konto korrekta och uppdaterade.

 

11.4 SMS användare: Du ansvarar för att hålla ditt mobiltelefonnummer uppdaterat och ansvarar för samtliga kostnader som uppstår vid betalning av parkeringsavgifter genom användande av vår SMS tjänst från detta mobilnummer. Tänk särskilt på detta ifall din telefon och/eller ditt mobiltelefonnummer överlåts till tredje part. Vill du ändra mobiltelefonnummer som är kopplat till ditt konto eller avaktivera SMS tjänsten för ditt konto gör du det på ”Mina sidor” på vår hemsida.

 

12 Ändring av avtal

 

12.1 De senaste villkoren finns alltid tillgängliga på www.parkster.se. Parkster kan när som helst ändra villkoren i dessa användarvillkor. Mindre förändringar och justeringar kan ske utan föregående annonsering. Om en större förändring av användarvillkoren ska genomföras kommer du som kund att bli informerad om dessa förändringar före det att de träder i kraft – t.ex. genom meddelande på vår hemsida, i applikationen och/eller via e-post.

 

13 Uppsägning

 

13.1 Både kund och Parkster äger rätt att när som helst och utan uppsägningstid säga upp avtalet. Kund säger upp sitt avtal via inloggning på Parksters hemsida. Parkster har rätt att säga upp avtalet och/eller tillfälligt stänga av kund, vid misstanke om missbruk eller om förpliktelserna enligt detta avtal inte har följts. Observera att om det fortfarande finns utestående betalningar kvar på ett konto kommer uppsägningen inte att vara fullständig förens de utestående betalningarna har reglerats.

 

14 Nekad användning

 

14.1 Parkster har rätt att hindra personer från att använda våra tjänster eller att blockera användning för parkering av vissa fordon. Detta primärt för att stoppa missbruk av våra tjänster. Hinder kan upprättas för exempelvis vissa e-postadresser, personer eller registreringsnummer.

 

15 Användning av tjänsten

 

15.1 Missbruka inte våra tjänster. Du får till exempel inte störa våra tjänster eller försöka komma åt dem med en annan metod än de gränssnitt vi tillhandahåller.

 

15.2 Genom att använda våra tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra tjänster eller det innehåll som du kommer åt. Allt innehåll, inkluderande bl.a. varumärken och upphovsrätt därtill, som tillgängliggörs genom våra tjänster tillhör Parkster. Du har inte rätt att kopiera, länka till eller på annat sätt förfoga över innehållet och materialet.

 

16 Ansvarsbegränsning

 

16.1 Parkster ansvarar inte för eventuella skador för kunden som uppkommer på grund av fel eller avbrott i Parksters tjänster eller annars på grund av kundens användning av Parksters tjänster. För det fall kunden inte är nöjd med tjänsterna kan kunden när som helst avsluta sitt abonnemang och konto hos Parkster.

 

16.2 Parkster ansvarar inte under några omständigheter för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller följdskador.

 

16.3 Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller med undantag för ansvar som kan krävas enligt tvingande svensk lag.

 

17 Personuppgifter

 

17.1 Parkster behandlar personuppgifter som har lämnats av kunden enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (lag 1998:204). Parkster är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kunden lämnar till Parkster.

 

17.2 Kortuppgifter behandlas inte av Parkster. För kortuppgifter är DIBS Payment Services personuppgiftsansvarig.

 

17.3 På begäran från kund lämnar Parkster en gång per år information om hur personuppgifter behandlas, för vilket ändamål behandlingen sker, vilka uppgifter som finns registrerade, varifrån dessa uppgifter har inhämtats samt till vilka uppgifterna lämnas ut.

 

17.4 På begäran av kund är Parkster skyldigt att omedelbart rätta felaktiga uppgifter i sitt register. Rättelse begärs av kunden genom att kontakta Parkster via e-post på kundtjanst@parkster.se.

 

17.5 Personuppgifterna används för att kunna administrera Parksters tjänst och hantera kundrelationen och de lämnas inte ut till extern part. Som extern part i detta sammanhang räknas inte leverantörer av tjänster som Parkster har avtal med, inkluderande, men ej begränsat till, fakturaföretag, inkassoföretag, m.fl.

 

18 Tvist

 

18.1 Tvister gällande tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag.

Dela denna sida: